Uniwersytet Opolski
UniwersytetOpolski
tuwiedzaniejest
„dlanas”,lecz„onas”
Uniwersytet Opolski

Miło jest poznać czasem kogoś nowego. A jeszcze milej jest poznać samego/samą siebie – na nowo. Stworzyliśmy strategię komunikacji marki UO – kluczowym elementem uczyniliśmy samopoznanie. Bo wszystko, czego się dowiadujesz i wszyscy, których poznajesz, pozwalają lepiej zrozumieć to, kim jesteś. Nowy wizerunek uczelni przypieczętowaliśmy świeżą kampanią rekrutacyjną, która podobno zrobiła takie wrażenie, że UOOOOO.

Uniwersytet Opolski

Podczas projektowania, skupiliśmy się na inicjałach UO. W przypadku litery „O” postawiliśmy na jej „otwarcie”. Symbolicznie sugerujemy gotowość do otwarcia się na nowe doświadczenia i eksplorowania terra incognita. Całość zgrabnie podbiliśmy kolorem żółtym – energetycznym, radosnym i pozytywnym, który nieczęsto występuje w identyfikacjach placówek edukacyjnych, dzięki czemu zyskujemy dodatkowe wyróżnienie.

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski

„Mieć otwartą głowę” rozumiemy tu dwojako – z jednej strony to chęć poznania „innego”, z drugiej samopoznanie i zwrócenie się do wnętrza. Wycięty fragment litery stał się bazą do zaprojektowania znaków 12 wydziałów. Ufundował nam także pattern, spójnie spinający całość koncepcji.

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski
ROKREALIZACJI2021

NAJPIERWMYŚLIMY,POTEMROBIMY

CiętyJęzykSp.zo.o.NIP8971861192ul.Podwale7,50-043Wrocław