Lelenfant
Enfantterrible
międzynarodowejsceny
edukacyjno-artystycznej!

Opracowaliśmy nazwę oraz system identyfikacji wizualnej projektu LELENFANT. Podstawą namingu są dwa, świetnie współbrzmiące ze sobą, słowa: l'enfant – oznaczające w języku francuskim dziecko oraz elephant – a więc słoń. Logo oraz system identyfikacji wizualnej zostały zainspirowane dłońmi – symbolem przyjaźni i współpracy, tak ważnymi z punktu widzenia organizacji. Mnogie warianty kolorystyczne symbolizują różne części świata, z których pochodzą uczestnicy.

Lelenfant
Lelenfant
Lelenfant

Z pieśnią na ustach, na zawsze głęboko w sercach dzieci i młodzieży. Projekt Lelenfant to inicjatywa mająca na celu integrację międzykulturową w myśl idei „dzieci uczą dzieci”. Uczestnicy biorący udział w projekcie, choć znacznie mniejsi od słoni, wykazują się równie wielkim sercem podczas wspólnego tworzenia artystycznych inicjatyw.

Lelenfant
Lelenfant
Lelenfant
Lelenfant
Lelenfant
ROKREALIZACJI2022

NAJPIERWMYŚLIMY,POTEMROBIMY

CiętyJęzykSp.zo.o.NIP8971861192ul.Podwale7,50-043Wrocław