Inwe
DOBRAIDENTYFIKACJA
WYRASTA
ZESKUTECZNEJSTRATEGII

Możesz z angielska przeczytać "inłi". Możesz po prostu INWE. Tak czy tak zrozumiesz, że chodzi o wnętrze. Przedrostek ,,in'' w nazwie dotyczy środka, a więc tego co gra nam w duszy. Z kolei słowo ,,we'' oznaczające ,,my'' wskazuje na grupę, która odnosi się do ludzi świadomych, chcących pracować nad rozwojem. ,,We'' podkreśla również pomoc, troskę i zrozumienie, którą Klient otrzyma decydując się na współpracę z coach kognitywną.

Inwe

Stworzyliśmy nazwę, projekt identyfikacji wizualnej oraz projekty materiałów promocyjnych, dla których główną inspiracją stał się wzrost – mentalny i duchowy.

Inwe
Inwe
Inwe
ROKREALIZACJI2022

NAJPIERWMYŚLIMY,POTEMROBIMY

CiętyJęzykSp.zo.o.NIP8971861192ul.Podwale7,50-043Wrocław