Fundacja Veritas
VERITASCZYLIRZYMSKA
PERSONIFIKACJA
PRAWDY.BOWPRAWDZIE
TKWISIŁAPOMOCY.

Są współprace, które trwają długo. Bo są WAŻNE. Nie tylko dla nas, ale również społecznie. VERITAS – czyli rzymska personifikacja prawdy. Bo to właśnie w prawdzie tkwi siła pomocy. Prawdziwi ludzie – z FUNDACJI, tacy NAPRAWDĘ z sercem na dłoni – poprosili nas o pomoc. Nie mogliśmy odmówić.

Fundacja Veritas
Fundacja Veritas

Fundację Veritas na początku wsparliśmy w działaniach nad strategią – uspójnieniu, pokazaniu właściwych ścieżek, podkreśleniu tego, co naprawdę dla nich ważne. Następnie – wspólnie wypracowaliśmy nową propozycję znaku. Litera „v” przeplata się z symbolem człowieka. Połączenie symbolizuje współpracę, przepływ energii i zachodzący w człowieku proces. Plastyczny system identyfikacji z łatwością udało się przełożyć na różne działania organizacji: Zajawka na życie, Ogród Potencjału, Sound of Veritas. Mamy nadzieję, że POMOGLIŚMY.

Fundacja Veritas
Fundacja Veritas
Fundacja Veritas
Fundacja Veritas
Fundacja Veritas
Fundacja Veritas
ROKREALIZACJI2023

NAJPIERWMYŚLIMY,POTEMROBIMY

CiętyJęzykSp.zo.o.NIP8971861192ul.Podwale7,50-043Wrocław