BK Bud
ZAMIASTBUDOWAĆ
ZAMKINAPIASKU,
ZAINWESTUJWSOLIDNE
FUNDAMENTYMARKI

Poznaliśmy ludzi z branży. Z branży przez duże B. Właściwie przez duże B i K. Stworzyliśmy system identyfikacji wizualnej dla generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych – BK Bud.

BK Bud
BK Bud

Zaczęliśmy od fundamentów. Powstał pomysł na logo - budynek. Żeby nie był zbyt ciężki, zastosowaliśmy manewry z udziałem przestrzeni negatywnej. Zbudowaliśmy znak o prostej, otwartej formie. Dodając kolejne kondygnacje minimalistycznych brył, otrzymaliśmy charakterystyczny pattern. I tak – cegiełka po cegiełce – wszystko złożyło się w spójną całość.

BK Bud
BK Bud
ROKREALIZACJI2020

NAJPIERWMYŚLIMY,POTEMROBIMY

CiętyJęzykSp.zo.o.NIP8971861192ul.Podwale7,50-043Wrocław